HEAD OFFICE

Adria turistički servis , d.o.o. za turizam i usluge putnička agencija
Obala Stjepana Radića 25
20 000 Dubrovnik
Croatia

Tel.: +385 20 321 458
Faks: +385 20 321 156

E-mail: ats@atsdu.hr

Working hours: Monday – Friday from 08:00 to 16:00
Office hours: Monday – Friday from 10:00 to 14:00